April 5, 2005

ขนมไมตรี

~*~*~*~*~*~*~*~
สูตรทำขนมไมตรี
~*~*~*~*~*~*~*~

เครื่องปรุง
อภัย 1 ถ้วย ความหวังดี 1/2 ถ้วย
ความปราถนาดี 2/3 ถ้วย
วาจาไพเราะพอประมาณ
ความเห็นใจ 1/2 ถ้วย
ยิ้มแฉล้มตามต้องการ
ความโอบอ้อมอารี 2 ถ้วยใหญ่ๆ

วิธีปรุง
กวนความหวังดีและอภัยให้เข้ากัน
เตรียมวาจาไพเราะพอประมาณ
ค่อยๆผสมความปราถนาดีลงไป
ส่วนความเห็นใจกับความโอบอ้อมอารี
บรรจงคนให้เข้ากับส่วนอื่นๆ
นำไปอบในหัวใจที่อบอุ่น
โดยมีน้ำใจ หรือยิ้มแฉล้ม เป็นครีมราดหน้า
แล้วแจกจ่ายรับประทานบ่อยๆโดยทั่วกัน

Image hosted by Photobucket.com

~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~
เรื่องจาก: http://www.deedeejang.com/article/forward/00844.html
ภาพ: อ้อมsaveจากpantipนานมาแล้วค่ะ แต่คุ้นๆว่ามาจากโฆษณาOrange ^^'

No comments: