August 16, 2005

มุมมอง~*อยากจะมองเห็นใครๆ ก็ใช้ตามองเอา*~~*อยากให้ใครมองเห็นเรา ก็ต้องมองเค้าด้วยใจ*~..อยากมองให้เห็นใจใคร..
~*จะเห็นไปทำไม มองใจตัวเองดีกว่าเนอะ ;) *~

ภาพจาก gettyimages

No comments: