September 11, 2005

ของขวัญจากงานรับน้อง


วันนี้ที่CMUมีงานรับน้องกัน
เค้ามีให้เขียนชื่อบนกระดาษแผ่นใหญ่มากกกแปะไว้ที่หลัง..
แล้วก็ให้เดินวนๆ เขียน "ข้อดี" ของแต่ละคนบนกระดาษที่แปะนี่
ใครอยากเขียนให้ใครก็ไปเขียน

อันนี้ของเรา :D


แอบอัตตาพอง ^^;
แต่ไม่รู้อันไหนจริงอันไหนเสียดสีเหมือนกันนะ
เพราะกติกาเค้าให้เขียนแต่ "สิ่งดีๆ" แต่ไม่ได้บอกให้เขียนความจริงทั้งหมด
แบบว่าไม่ได้ห้ามเสียดสี :P

อัน "ผอมมมมม" เนี่ย อาจจะเสียดสีก็ได้นะ :P haha

No comments: