September 22, 2005

อยากจบเร็วๆ..

สิ่งที่เราต้องมีคือ
"มีใจรัก รู้จักพากเพียร เวียนใฝ่ใจ ใคร่ครวญเสมอ"

- : - : - : - : - : - : - : - : - : - : - : - : - : - : - : -

มีใจรัก พอใจกับงานที่ทำ.........................................ฉันทะ
มีความเพียร ไม่แพ้ตัวขี้เกียจ....................................วิริยะ
ใส่ใจ ฝักใฝ่กับงานที่ทำ............................................จิตตะ
ใคร่ครวญ คิดหาทางแก้ปัญหา.................................วิมังสา

- : - : - : - : - : - : - : - : - : - : - : - : - : - : - : -

(จากกรรมพยากรณ์ ๒) -- อิทธิบาท ๔
" เหมือนที่ฤกษ์บอกว่าชอบอะไรก็ทุ่มสุดตัวไง" ละอองฝนช่วยขยายความ
“พอเกิดแรงบันดาลใจ ติดใจอะไร ตรงนั้นคือเกิดฉันทะ
พอมีกำลัง อยู่กับสิ่งนั้นได้ทั้งวันทั้งคืน ตรงนั้นคือวิริยะ
พอเอาแต่คิดๆ ๆ ถึงแต่เรื่องที่สนใจไม่เลิก ตรงนั้นคือจิตตะ
พอค้นคว้าแสวงหาทางเอาสิ่งที่ต้องการมาให้ได้ มีการประเมินผล มีการคิดใหม่เมื่อของเก่าล้มเหลว หรือหาทางลัดเข้าถึงเป้าหมายได้เร็วขึ้น ตรงนั้นคือวิมังสา"

- : - : - : - : - : - : - : - : - : - : - : - : - : - : - : -

สู้ๆ~~~~~~~~~~~~~~~

No comments: