October 27, 2008

สีของความรัก

"ความรักที่แท้จริงไม่ใช่สีแดง
ย่อมมีสีดำดั่งสีนิล
เหมือนดั่งสีศอพระศิวะเมื่อทรงดื่มพิษร้าย
เพื่อรักษาโลกไว้ให้พ้นภัย

ความรักที่แท้จริง
ต้องสามารถต้านทานพิษแห่งชีวิต
และต้องเต็มใจยอมลิ้มรสที่ขมขื่นที่สุด
เพื่อเสียสละให้ผู้ที่เรารักคงชีพอยู่

และเพราะด้วยความขมขื่นที่สุดนี้
ความรัก..
ย่อมเต็มใจเลือกเอาสีนิล คือ ความขมขื่นไว้
ดีกว่าจะเลือกเอาสีอื่น
คือมุ่งแต่จะหาความบังเทิงสุขอย่างเดียว"

จาก กามนิต - วาสิฏฐี
โดย เสฐียรโกเศศ นาคะประทีป

ความรักของวาสิฏฐีมีสีนิล
แล้วความรักของคุณ สีอะไร?

3 comments:

Anonymous said...

ความรักของคุณอ้อมก็สีเดียวกับวาสิฏฐีไช่ไหมครับ

~*aom*~ said...

:)

Anonymous said...

รักของกามนิต
รักของโรมิโอ
รักของโกโบริ
รักของเอี้ยก้วย

คุณอ้อมชอบสไตล์ไหนมากสุดครับ