December 6, 2008

เชิญชวนถือศีล นั่งสมาธิ ถวายเป็นพระราชกุศล


เนื่องในวันพ่อ 5 ธันวาคมนี้ ขอเชิญชวนชาวไทยรวมใจเป็นหนึ่งเดียว
ร่วมกันถือศีล นั่งสมาธิ สร้างบุญบารมี ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พ่อหลวงที่รักยิ่งของชาวไทย
กรุณาลงชื่อ พร้อมทั้งคำถวายพระพรในการแสดงความจำนงค์เพื่อร่วมกิจกรรม

http://larndham.net/nailuang/index.php

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ


No comments: