April 3, 2010

เพลงพระราชนิพนธ์ ความฝันอันสูงสุด - ขิมขออัญเชิญเพลงพระราชนิพนธ์ ความฝันอันสูงสุด
มาร่วมบรรเลงด้วยขิมและเปียโน
ด้วยความปลื้มปิติอย่างสูงค่ะ

ทำนอง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช
คำร้อง ท่านผู้หญิงมณีรัตน์ บุนนาค
บรรเลงเปียโน tutu
บรรเลงขิม aom

*ขอในหลวงทรงพระเจริญ*

4 comments:

Anonymous said...

คุณอ้อม สวัสดีครับ อยากจะขอสัมภาษณ์ลงหนังสือครับ
ถ้ายังไง รบกวนติดต่อกลับที่ อีเมล์นี้ครับ newagedirection@hotmail.com

ขอบคุณครับ

จากคุณสอง@Macgazine

Jenny said...

เพราะอีกแล้วค่ะคุณอ้อม
แถมกินใจอีกต่างหาก

คุณอ้อมคะ ขอเพลงได้เปล่าเอ่ย
ถ้าคุณอ้อมสะดวกนะคะ
อยากฟัง แปะฮวยพัง จังเลยค่ะ


รักชาติ รักเสียงขิมคุณอ้อมด้วย

Anonymous said...

สวัสดีค่ะคุณอ้อมที่นับถือ ได้ฟังเพลงความฝันอันสูงสุดแล้ว ทำให้น้ำตาไหนเลยค่ะ เพราะว่ามีความหมายสำหรับคนไทยทุกคนในช่วงนี้และคลอดไปค่ะไม่ทราบคุณอ้อมมีโน้ตทางขิมไหมค่ะ ขอที่เป็นโน้ตบอกเสียงสุง กลาง และตำด้วย จะเป็นพระคุณอย่างยิ่งค่ะ หากไม่มี ดิฉันมีโน้ตค่ะ แต่ไม่ทางขิม ขอความกรุณาให้คุณอ้อมช่วยดูและแกะเป็นโน้ตทางขิมให้ด้วยได้ไหมค่ะ พอดีลูกสาวอยากจะนำไปตีโชว์ในงานที่โครงการเยาวชนไทยคืนถิ่น ค่ะ หากอย่างไรกรุณาส่งอีเมล์มาให้ได้ไหมค่ะ จะส่งโน้ตไปให้ค่ะ ศิริพร เยอรมัน

~*aom*~ said...

โน๊ตค่ะคุณศิริพร :)
เป็นกำลังใจให้น้องด้วยนะคะ :)

ขอฝันใฝ่ในฝันอันเหลือเชื่อ
ดํ.. ซลมฺ... รฺ มฺ ซ... รฺดฺรฺมฺ....

ขอสู้ศึกทุกเมื่อไม่หวั่นไหว
ดํ.. ซมฺดฺ... ล ซ มฺ... ดฺรฺมฺซ....

ขอทนทุกข์รุกโรมโหมกายใจ
ดํ.. ซ.. ล... มํ.. รํ.. ดํมํ รํ... รํ....

ขอฝ่าฟันผองภัยด้วยใจทะนง
มํซํลดํรํ... มํซํรํ.. ดํลดํ.. ดํ ดํ...

จะแน่วแน่แก้ไขในสิ่งผิด
มฺซมฺ ซ มํ.. รํ.. ดํ.. ซ....

จะรักชาติจนชีวิตเป็นผุยผง
ซ มํ.. รํดํลซล.. ซ.. ดํมํซํ....

จะยอมตายหมายให้เกียรติดำรง
ลํลํลํ... ซํลํฟํ... ล ดํ รํ.....

จะปิดทองหลังองค์พระปฏิมา
ดํลดํรํ... มํซํรํ... มํลดํดํ...

ไม่ท้อถอยคอยสร้างสิ่งที่ควร
ดํล มํ... ซํ... รํดํล..ซ.. ลดํล....

ไม่เรรวนพะว้าพะวังคิดกังขา
ดํลดํรํ... มํซํมํรํ.. มํ.. รํมํซํ....

ไม่เคืองแค้นน้อยใจในโชคชะตา
มํ.. ซํ.. ลํ... ซํ มํ รํ.. ดํรํลดํรํ...

ไม่เสียดายชีวาถ้าสิ้นไป
ซ ซํ มํ... มํ... มํ.. รํดํล รํ ดํ....

นี่คือปณิธานที่หาญมุ่ง
ล ดํ รํมํรํ... ดํ.. มซํล...

หมายผดุงยุติธรรม์อันสดใส
ซํมํรํ... มํดํรํ... มํ รํมํซํ....

ถึงทนทุกข์ทรมานนานเท่าใด
มํซํลํ... ซํลํฟํ.. มํดํรํ...

ยังมั่นใจรักชาติองอาจครัน
ดํลดํรํ.. มํซํล... ดํล.. ดํ...

โลกมนุษย์ย่อมจะดีกว่านี้แน่
มฺ ซล.. ล ดํรํ.. ดํ..มํ..ซ...

เพราะมีผู้ไม่ยอมแพ้แม้ถูกหยัน
ล..ซ..มฺ.. ล.. ดํรํมํ.. มํ.. ดํมํซํ....

คงยืนหยัดสู้ไปใฝ่ประจัญ
รํ รํ ดํ... ลดํรํ... ลดํรํ....

ยอมอาสัญก็เพราะปองเทิดผองไทย
รํ..มํ..ซํ... ดํมํรํ.. ดํลรํมํดํ....

อ้อมใช้ notation ตามผังข้างล่างนี้นะคะ :)
สูง-กลาง-ต่ำ
ลํ ร ซฺ
ซํ ด ฟฺ
ฟํ ท มฺ
มํ ล รฺ
รํ ซ ดฺ
ดํ ฟ ทฺ
ทํ ม ลฺ