August 19, 2012

รักบังใบ - ขิม cover
กามเทพหลอกลวง เสียบศรปักทรวง
ฟ.. มฺ... ฟ... ซ... . ดฺ.. รฺ... ดฺ... ซ....

ให้ห่วงหาให้รักแล้วไยมาริดรักมาแรมไกล
ล ท ดํ... ท ดํ รํ ฟํ รํ ดํ ท... รํ ดํ ท... ล... ซ.....

ดฺ รฺ มฺ ฟ ซ... ซ ซ ซ   ซ    ซ

รักของข้า ดังบัวบังใบ บัง มิให้ใครเห็น
ล... ดํ ซ... มฺ... ซ ... ล.. .ดํ..... มฺ ซ ล ซ ดฺ.... รฺ... มฺ....

คร่ำครวญหวนทุกเช้าเย็น
ซ.. ล ดํ ล ซ มฺ.....

ตรอม ตรมสุดหักสุดหายหัวใจมิวาย ระบม
รฺ ดฺ มฺ รฺ ดฺ... ซฺ... ล... ดฺ.. รฺ มฺ รฺ ซ รฺ มฺ รฺ ดฺ ลฺ......

สุดตรอม สุดตรมใจยิ่งคิดให้ โหย หา
ซ.. ล.. ซ.. ดํ.....  ดํ..... มฺ ซ ล ซ ดฺ..... รฺ... มฺ....

ต้องบังรักไว้ไม่กล้า บอก ใคร
ซ... ล ดํ ล ซ มฺ.... รฺ ดฺ มฺ รฺ ดฺ.......

(โน้ตซ้ำด้านบน เปลี่ยนเนื้อ)
เย็น ย่ำ สุริยาตะวันจากตาพามืดมิด
โอ้ช่างเหมือนดวงจิต มืดมิดยามร้างไกล
น้ำ ตาตกตามตะวัน นึกแล้วหวั่น
พรั่น ใจอกเอ๋ยทำฉันใดเล่า เอย
คู่ชื่นเคยเชยรักร้างเลยแรมรา
ยิ่งพาให้หนาว ไฉนปองรักอย่าง
บัวบังใบ ต้องช้ำหัวใจ เรื่อย มา

1 comment:

Darknesslost Balled said...

ถูกใจมากครับจะเอาไปสอนเด็ก