January 27, 2006

ลมหนาว...

...พัดมา อีกครั้ง
ประดัง หวังให้ หวั่นไหว
พัดโถม โรมรัน พรั่นใจ
จะแพ้อีก หรือไร ในแรงลม

ตั้งจิต ขอกล้า ฝ่าลมหนาว
จะลองก้าว ผ่านทุกข์ ที่ทับถม
ระลึกเอา พระธรรม นำพ้นตรม
รักษาใจ ไม่ให้ล้ม ใต้ร่มธรรม

No comments: