May 20, 2009

อ้อมใจ, where are you?!

วันนี้อยู่ดีๆ ก็นึกขึ้นมา
ว่าบางโหมดของเรามันหายไปไหน

รู้สึกตัวเองน่าเบื่อ
โหมดสนุกๆ มันหายไป
เหลือแต่โหมดน่าเบื่อๆ

วันก่อนเห็นพี่แต้วขึ้นชื่อ msn ว่า "กลางชล, where are you?!"

เราก็นึก เออ.. จริงๆ เราก็ "อ้อมใจ, where are you?!", too!!

รู้สึกว่าความเป็นตัวเองมันอยู่ไม่ครบ..
บางอย่างในชีวิตมันหายไป
ตั้งแต่กลับมาเมืองไทย
มันก็ค่อยๆ หายไป

ลึกลับมาก ^_^;

หรือสิ่งแวดล้อมมันไม่เหมือนเดิม
หรือเราใส่หน้ากากอะไรไว้
หรือเราข่มมันเอาไว้เอง

หรือเราจะฟุ้งซ่านไปซะแล้ว... -_-;

No comments: