August 30, 2009

กิจกรรมบนรถในวันพระ :)


เมื่อวานนี้เป็นวันพระ
ตอนเช้าขับรถออกจากบ้านไปโรงเรียน
ตั้งใจจะรักษาศีลเลยไม่เปิดเพลงฟังตามปกติ
ขับๆ ไปแล้วก็รู้สึกว่า... มันเงียบจัง ^^;
ง่วงด้วย ดูยังไงก็ไม่หายง่วง.. ทำไงดี
จะร้องเพลงก็ไม่ได้.. จะเปิดเทศน์ฟังก็ไม่มีซีดี..
เลย โอเค.. สวดมนต์ดีกว่า :P
แล้วก็นึกถึงทำนองสรภัญญะขึ้นมา :)

ไม่อยากเชื่อว่าจะยังพอจะจำได้อยู่บ้าง..
ไม่ได้สวดทำนองสรภัญญะมานานมากกกกกกกกก
สวดครั้งสุดท้าย น่าจะตอนสมัยอยู่โรงเรียนเตรียม ^^;
หลังจากนั้นมา ถ้าสวดก็สวดแต่บทบาลีอย่างเดียว

มาสวดอีกที..
มันรู้สึกดีมากๆ เลยค่ะ :)
อาจจะเป็นเพราะทั้งคำแปลที่สละสลวย
บวกกับทำนองการสวดที่ช้าๆ เย็นๆ เน้นทีละคำ
สวดๆ ไปก็รำลึกความหมายตามที่ปากพูดไปด้วย
อดน้ำตาคลอๆ ไม่ได้เลย :)

ใครจะลองเอาไปสวดตอนรถติดๆ มั่งก็ได้นะคะ ^_^

-------------------------------------------------------------------
คำบูชาพระรัตนตรัย

อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ ภะคะวา, พุทธัง ภะคะวันตัง อภิวาเทมิ.
สวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม, ธัมมังนะมัสสามิ.
สุปะฏิปปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ, สังฆัง นะมามิ.

-------------------------------------------------------------------
บทสวดนมัสการนอบน้อมบูชาพระพุทธเจ้า

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต, อะระหะโต, สัมมาสัมพุทธัสสะ (๓ จบ )

-------------------------------------------------------------------
บทสวดพุทธานุสสติ

อิติปิโส ภะคะวา อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ, วิชชาจะระณะสัมปันโน,
สุขโต โลกะวิทู, อนุตตะโร ปุริสสะทัมมะสาระถิ,
สัตถา เทวะมะนุสสานัง, พุทโธ ภะคะวาติ

บทสวดสรรเสริญพระพุทธคุณ ทำนองสรภัญญะ

องค์ใดพระสัมพุทธ สุวิสุทธสันดาน
ตัดมูลเกลศมาร บ่ มิหม่น มิหมองมัว
หนึ่งในพระทัยท่าน ก็เบิกบานคือดอกบัว
ราคี บ พันพัว สุวคนธ กำจร
องค์ใดประกอบด้วย พระกรุณาดังสาคร
โปรดหมู่ประชากร มละโอฆกันดาร
ชี้ทางบรรเทาทุกข์ และชี้สุขเกษมสานต์
ชี้ทางพระนฤพาน อันพ้นโศกวิโยคภัย
พร้อมเบญจพิธจัก- ษุจรัสวิมลใส
เห็นเหตุที่ใกล้ไกล ก็เจนจบประจักษ์จริง
กำจัดน้ำใจหยาบ สันดานบาปแห่งชายหญิง
สัตว์โลกได้พึ่งพิง มละบาปบำเพ็ญบุญ
ข้าขอประณตน้อม ศิรเกล้าบังคมคุณ
สัมพุทธการุญ- ญภาพนั้นนิรันดร

-------------------------------------------------------------------
บทสวดธัมมานุสสติ

สวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม, สันทิฏฐิโก, อะกาลิโก,
เอหิปัสสิโก, โอปะนะยิโก, ปัจจัตตัง เวทิตัพโพ วิญญูหี ติ

บทสวดสรรเสริญพระธรรมคุณ ทำนองสรภัญญะ

ธรรมะคือคุณากร ส่วนชอบสาธร ดุจดวงประทีปชัชวาล
แห่งองค์พระศาสดาจารย์ ส่องสัตว์สันดาน สว่างกระจ่างใจมล
ธรรมใดนับโดยมรรคผล เป็นแปดพึงยล และเก้านับทั้งนฤพาน
สมญาโลกอุดรพิสดาร อันลึกโอฬาร พิสุทธิ์พิเศษสุกใส
อีกธรรมต้นทางครรไล นามขนานขานไข ปฏิบัติปริยัติเป็นสอง
คือทางดำเนินดุจครอง ให้ล่วงลุปอง ยังโลกอุดรโดยตรง
ข้าขอโอนอ่อนอุตมงค์ นบธรรมจำนง ด้วยจิตและกายวาจาฯ

-------------------------------------------------------------------
บทสวดสังฆานุสสติ

สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ, อุชุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ
ญายะปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ, สามีจิปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ
ยะทิทัง, จัตตาริ ปุริสะยุคานิ อัฏฐปุริสปุคคะลา, เอสะ ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ อาหุเนยโย,
ปาหุเนยโย, ทักขิเนยโย, อัญชะลีกะระณีโย, อนุตตะรัง ปุญญักเขตตัง โลกัสสาติ

บทสวดสรรเสริญพระสังฆคุณ ทำนองสรภัญญะ

สงฆ์ใดสาวกศาสดา รับปฏิบัติมา แต่องค์สมเด็จภควันต์
เห็นแจ้งจตุสัจเสร็จบรร- ลุทางที่อัน ระงับและดับทุกข์ภัย
โดยเสด็จพระผู้ตรัสไดร ปัญญาผ่องใส สะอาดและปราศมัวหมอง
เหินห่างทางข้าศึกปอง บ มิลำพอง ด้วยกายและวาจาใจ
เป็นเนื้อนาบุญอันไพ- ศาลแด่โลกัย และเกิดพิบูลย์พูนผล
สมญาเอารสทศพล มีคุณอนนต์ อเนกจะนับเหลือตรา
ข้าขอนพหมู่พระศรา- พกทรงคุณา- นุคุณประดุจรำพัน
ด้วยเดชบุญข้าอภิวันท์ พระไตรรัตน์อัน อุดมดิเรกนิรัติศัย
จงช่วยขจัดโพยภัย อันตรายใดใด จงดับและกลับเสื่อมสูญ

-------------------------------------------------------------------
_/|\_ _/|\_ _/|\_

อ้างอิง: http://www.84000.org/pray/sorrapanya.html

1 comment:

sophony said...

คุณอ้อมครับ ๆ

มีคอร์ดกีตาร์ and โน็ตขิมไหมครับ อยากเล่นจัง ฟังแล้วใจสงบดี ^^

ขอบคุณ คุณอ้อมที่นำมาลงครับ :)